Töötervishoid

SA Ida-Viru Keskhaigla pakub töötervishoiuteenuseid vastavalt Töötervishoiu ja Tööohutuse seadusele.

Töötervishoiu teenuse põhiülesanded on luua ohutum töökeskkond ning innustada inimesi hoolitsema oma tervise eest, julgustades organisatsioone ja ettevõtteid investeerima töötervishoidu, töötajate töötingimuste parandamisse ja tööohutusse. Töötervishoiuteenuse hindamine põhineb ettevõtte riskianalüüsil ja võtab arvesse iga töötaja ametikohta.

Selle tulemusel:
• väheneb töötajate haigestumine ;
• väheneb töötajatel risk haigestuda tööga seotud haigusesse;
• väheneb traumade saamise ohtu töö juures;
• on töötajad enam motiveeritud tegema oma tööd hästi;
• muutub ettevõtte kaasaegsemaks, töötajatest hoolivaks ning seeläbi ka edukamaks.

SA Ida-Viru Keskhaigla pakub võimalust sõlmida leping tervisekontrolli läbiviimiseks Teie asutuse töötajatele.

Oleme paljude aastate jooksul teostanud linna ja maakonna ettevõtete töötajate tervisekontrolli. Alati on võimalik meie poole pöörduda, et saada vastused oma küsimustele ning leidmaks Teie töötajatele kõige mugavamad lahendused tervise kontrollimiseks.

Tervisekontrolli teostatakse töötervishoiu kabinetis (vajutades lingile saate tutvuda lähemalt kabineti andmete ja pakettidega).  

Kontakt: 
Töötervishoiuarst - 331 1134 
Töötervishoiuõde - 331 1058
e-post:

Tervisekontrolli teostatakse Järve tervisemajas aadressil: Ravi 10D, I korrus, kabinet D1023.

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo