Sotsiaalne rehabilitatsioon

Täiendavalt on patsiendil SA Ida-Viru Keskhaiglas võimalus saada sotsiaalseid rehabilitatsiooniteenuseid.

Sotsiaalne rehabilitatsioon
on mõeldud kõigile puudega inimestele ja osalise või puuduva töövõimega inimestele, kes vajavad igapäevaelus abi puudest või erivajadusest tulenevate piirangutega toimetulekuks. Rehabilitatsiooni eesmärgiks on õpetada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi, suurendada tema võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja arendada eeldusi töövõime teatud tasemel omandamiseks või taastamiseks.

Põhjalikum info on Sotsiaalkindlustusameti veebileheküljel: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Pakume järgmiseid rehabilitatsiooniteenuseid

  • rehabilitatsiooniplaani koostamine ja täitmise juhendamine;
  • rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas märgitud teenuste saamine;
  • rehabilitatsiooniplaani koostamine ja täitmise juhendamise teenus, mis on vajalik puude raskusastme määramiseks. 

Kehtiva suunamisotsuse, rehabilitatsiooniplaani või tegevuskava alusel võib klient saada rehabilitatsiooniteenuste meeskonnajuhi-sotsiaaltöötaja, füsioterapeudi, psühholoogi, logopeedi, eripedagoogi, tegevusterapeudi, medõe ja taastusarsti teenust.

SA Ida-Viru Keskhaigla osutab rehabilitatsiooniteenust ambulatoorselt Järve linnaosa polikliinikus ainult järgmistele sihtgruppidele:

  • alla 16-aastastele puudega lastele;
  • tööealistele puuete, töövõime kaotuse või osalise töövõimega isikutele, kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvel Tervisekassas;
  • vanaduspensioniealistele puuetega isikutele.

Statsionaarsele taastusravi osakonna baasil:

  • tööealistele puuete, töövõime kaotuse või osalise töövõimega isikutele, kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvel Tervisekassas;
  • vanaduspensioniealistele puuetega isikutele.

Rehabilitatsiooniteenust isiku asukohas hetkel ei osutata.

 

Haiglas viibimine ja toitlustamine kliendile on tasuta kehtiva rehabilitatsiooniplaani/tegevuskava ja suunamisotsuse alusel. Kõrvalabi ja hooldamise vajavat inimest teenindab meie poolt pakutav hooldusõde, hooldusteenuse osuatakse tasuta.
Taastusravi osakonnas statsionaarsel ravil on olemas sissepääs liikumispuudega sh ratastoolis liikuvale inimestele: koridorid lubavad liikuda ratastoolis, palatid on avarad, ukse lävesid ei ole, teraapiaruumidesse on lihtne sissepääs, olemas kaldtee ja lift.
Ambulatoorsel ravil raskustega liikuda liikumispuudega sh ratastoolis olevate inimestele. Uksteel on olemas kõrged läved, aga ruumidel on võimalus  liikuda ratastoolides jne. Olemas kaldtee ja lift.

 

Rehabilitatsioonimeeskonna koosseis:
Jekaterina Kiselev- rehabilitatsiooniteenuste meeskonnajuht (sotsiaaltöötaja)
Ljubov Ananjeva - füsioterapeut
Anna Purmak - füsioterapeut
Liia Simm - füsioterapeut
Karina Kuld - füsioterapeut
Julia Koval - füsioterapeut
Vitali Semitšev - füsioterapeut
Elena Maletina - kliiniline logopeed
Rimma Junolainen - kliiniline logopeed
Galina Gololobova - kliiniline logopeed
Nadežda Raku - kliiniline psühholoog
Ljubov Bredihhina - kliiniline psühholoog
Veera Tsepeleva - tegevusterapeut
Alla Aleinikova - tegevusterapeut
Alla Umantseva - taastusravi arst
Olga Prants - õendusjuht

 

Rehabilitatsiooniteenusele registreerumine toimub telefonil 3311 106 (E-R kell 08:00-16:00, rehabilitatsiooniteenuste meeskonnajuht).

 

Ühistranspordiga tulijale:
Jõhvi poolt tulles peatuvad bussid nr: 28; 29; 77; 43 "Prestone kaubamaja" peatuses.
Jõhvi poole minevad bussid nr: 28; 29; 77; 43 peatuvad "Prestone kaubamaja" vastas peatuses.
Autoga tulija saab parkida Kohtla-Järve Järve tervisemaja hoone või statsionaarse hoone ees olevas parklas. 

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo