Patoloogia

Arstiteaduse osa, mis tegeleb haiguste diagnoosimisele suunatud mikroskoopiliste uuringutega ning surmapõhjuse arstiteadusliku väljaselgitamisega.

Patoloogiateenistus asub Kohtla-järve Ahtme linnaosas (Ilmajaama 4).

Patoloogid

Vladimir Jermoljuk   ♦ Andriy Isayevskyy

Pataloogiateenistuse direktor on Vladimir Jermoljuk, telefon 5695 8054
Vanemlaborant - Olga Pilitsina, telefon 5695 8055
Osakonna sekretär - Galina Komlenkova, telefon 5695 8054; 331 1729

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo