Iseseisev statsionaarne õendusabi

SA Ida-Viru Keskhaiglas on 50 voodikohta, mis on mõeldud iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse osutamiseks.

Iseseisvale statsionaarsele õendusabi teenusele (varasema nimetusega hooldusravi) on võimalus võtta patsiente kõikide diagnoosidega, k.a need, kes on sonditoitmisel, gastro-, uro- ning kolostoomidega, samuti trahheostomeeritud patsiendid, kes vajavad lisahapnikku. Oleme Ida-Viru piirkonnas ainukesed, kellel on võimalus kasutada lisahapnikku- teistes hooldusravi keskustes lisahapniku võimalus puudub. Iseseisev statsionaarne õendusabiteenus ei ole näidustatud patsientidele, kellel esineb äge psühhoos ning kes vajavad psühhiaatrilist abi ning ravi.

Iseseisvas statsionaarses õendusabi (statsionaarses hooldusravi) osakonnas teostatakse kõiki õendus-hooldus toiminguid, teostatakse raviprotseduure (süstimine, sidumine jm.), ravimite manustamist, v.a AB ravi (kui patsiendile ei ole antibiootikume välja kirjutatud), vajadusel teostatakse lihtsamaid laboriuuringuid ja radioloogilisi uuringuid (RÖ,UH). Samuti teostatakse neile tasuta füsioteraapia protseduure.

Alates 9.01.2023 patsientidele rakendub omaosalustasu 16,49 eurot/ööpäevas ning viis esimest ravipäeva on tasuta.

Iseseisvale statsionaarsele õendusabiteenusele suunab raviarst või perearst. Mõlemal juhul peab patsiendil olema haiglasse tulles kaasas saatekiri, kuhu on märgitud diagnoos, näidustus/põhjendus ja ravikorraldused (tarvitatavad ravimid).

Täpsem info ning registreerumine:

Taastus-ja õendusabikliiniku vastutav õde Irina Vassiljeva, tel. 331 1144

Taastus-ja õendusabikliiniku sekretär Aljona Kuusmaa, tel. 331 1284

 

  • Geriaatriline hindamine

Iseseisvas statsionaarses õendusabi osakonnas teostatakse ka geriaatrilist hindamist. See on multifunktsionaalne hindamine koolitatud meeskonna (õde, arst, sotsiaaltöötaja) poolt eeskätt neile patsientidele, kelle hooldusravil viibimine on prognoositavalt üle 30 päeva või kelle edasisuunamine on probleemne või vaidlusi tekitav. Hindame hooldekodusse suunamise vajadust. Hindamismeeskond võtab kokku erinevate arstide püstitatud diagnoosid ja patsientide erinevad probleemid, koostab hoolduse plaani ja nõustab edasise hoolduse planeerimisel.

  • Koduõendusteenus

SA Ida-Viru Keskhaiglas töötab kolm koduõendusteenuse õde.

Kindlustatud patsiendile on teenus tasuta. Patsiendil tuleb muretseda vaid vajalikud materjalid. Koduõendusvisiidil tehtavate toimingute hulka kuuluvad õendushooldusplaani koostamine, õendusalane nõustamine, patsiendi põetamine, raviprotseduuride ja teatud laboriuuringute tegemine.

Koduõendusteenust osutatakse koduvisiidi käigus patsiendile tema elu- või viibimise kohas. Koduõendusteenuseid osutame Kohtla-Järve ja Jõhvi linna piires (v.a. maakond).

Teenuse osutamise aluseks on perearsti või eriarsti saatekiri.

Täpsem info koduõendusteenuse kohta:

Taastus-ja õendusabikliiniku õendusjuht Olga Prants, tel. 331 1102, 

 

Lisainfo Eesti Haigekassa kodulehelt: http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/tervishoid/taastus

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo