Iseseisev statsionaarne õendusabi

SA Ida-Viru Keskhaiglas on 50 voodikohta, mis on mõeldud iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse osutamiseks.

Iseseisev statsionaarne õendusabi on teenus patsiendile, kes on stabiilses seisundis ega vaja pidevat arstiabi, kuid kes vajab õendusabi ja arsti poolt määratud raviprotseduuride osutamist mahus, mis ületab koduõendusevõimalused.

Iseseisvale statsionaarsele õendusabi teenusele on võimalus võtta patsiente kõikide diagnoosidega, k.a need, kes on sonditoitmisel, gastro-, uro- ning kolostoomidega, samuti trahheostomeeritud patsiendid, kes vajavad lisahapnikku.

Hospitaliseerimisele ei kuulu patsiendid:
• Kindlustamata ja saatekirjata isikud;
• Ainult hooldust ja järelvalvet vajavad isikud;
• Rahutud, agressiivsed ja psühhiaatrilist ravi vajavad patsiendid.

Õendusabiosakonnas on toimingute tegemine ja nende vajaduste üle otsustamine valdavalt õe pädevuses. Arst konsulteerib õendushaiglas viibivaid patsiente vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord nädalas.

Iseseisvas statsionaarses õendusabi (statsionaarses hooldusravi) osakonnas teostatakse kõiki õendus-hooldus toiminguid, teostatakse raviprotseduure (süstimine, sidumine jm.), ravimite manustamist, v.a AB ravi (kui patsiendile ei ole antibiootikume välja kirjutatud), vajadusel teostatakse lihtsamaid laboriuuringuid ja radioloogilisi uuringuid (RÖ,UH). Samuti on neile tagatud füsioterapeudi konsultatsioon.

Alates 01.07.2023 patsientidele rakendub omaosalustasu 19,92 eurot/ööpäevas ning viis esimest ravipäeva on tasuta.

Iseseisvale statsionaarsele õendusabiteenusele suunab raviarst või perearst. Mõlemal juhul peab patsiendil olema haiglasse tulles kaasas saatekiri, kuhu on märgitud diagnoos, näidustus/põhjendus ja ravikorraldused (tarvitatavad ravimid).

Täpsem info ning registreerumine:

Taastusravi- ja õendusabikliiniku vastutav õde Irina Vassiljeva, tel. 331 1144

Patsiendile, kes statsionaarse õendusabi vajaduse lõppemisel vajab veel õe abi, pakume koduõendusteenust.

Koduõendusteenus

SA Ida-Viru Keskhaiglas töötab kolm koduõendusteenuse õde.

Kindlustatud patsiendile on teenus tasuta. Patsiendil tuleb muretseda vaid vajalikud materjalid. Koduõendusvisiidil tehtavate toimingute hulka kuuluvad õendushooldusplaani koostamine, õendusalane nõustamine, patsiendi põetamine, raviprotseduuride ja teatud laboriuuringute tegemine.

Koduõendusteenust osutatakse koduvisiidi käigus patsiendile tema elu- või viibimise kohas. Koduõendusteenuseid osutame Kohtla-Järve ja Jõhvi linna piires (v.a. maakond).

Teenuse osutamise aluseks on perearsti või eriarsti saatekiri.

Täpsem info koduõendusteenuse kohta:

Taastusravi- ja õendusabikliiniku õendusjuht Olga Prants, tel. 331 1102, 

  

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo