Erakorraline meditsiin

1 emo poolne fotoErakorralise meditsiini osakonnas (edaspidi EMO) antakse ööpäevaringset vältimatut abi terviseseisundite korral, kus on oht patsiendi püsivale tervisekahjustusele või surmale (äge terviseprobleem, mürgistused, traumad ja muud vigastused).
Vältimatut abi mittevajavaid seisundeid ravib perearst.
Erakorralise meditsiini osakonnas patsiendid registreeritakse vastuvõtule. Järgmisena hindab triaažiõde patsiendi seisundit. Tervisliku seisundi hindamist ja selle alusel abivajamise kiiruse määramist nimetatakse triaažiks. Triaaži teostab vastava väljaõppega õde, kes vajadusel konsulteerib erakorralise meditsiini arstiga.
Triaažiõde esitab patsiendile tema tervist puudutavaid küsimusi ning vajadusel mõõdab arteriaalset vererõhku, pulssi, kehatemperatuuri ning teisi tervisenäitajaid. Kogutud andmete alusel määrab õde patsiendi triaažikategooria, millest sõltub patsiendi ooteaeg EMO-s. Patsiendi ooteaeg võib pikeneda, kui osakonna personal on hõivatud raskes seisundis patsiendi raviga ning ootava patsiendi seisund ei ole eluohtlik. EMO-s teenindatakse patsiente vastavalt tervisliku seisundi raskusele, mitte osakonda saabumise järjekorras (vt IVKH-T-60 Info erakorralise meditsiini osakonda pöörduvale patsiendile).

Kui patsiendi seisund on ooteajal muutunud või kui ta soovib lahkuda erakorralise meditsiini osakonnast peab patsient või teda saatev isik kindlasti teavitama triaažiõde.

Kuidas toimub EMO-s diagnostika ja ravi?
EMO-s teostatakse vajalikud analüüsid ja määratakse uuringud vastavalt patsiendi diagnoosile. Sõltuvalt patsiendi diagnoosist korraldab EMO arst patsiendi ravi ning annab kaasa edasised ravisoovitused või suunab patsiendi edasi haiglaravile. Esitage julgelt küsimusi oma terviseseisundi kohta, kui arstide või õdede selgitustes jääb midagi arusaamatuks. EMO-st ei saa laenutada ratastoole, karke ja muud inventari, samuti ei organiseeri EMO personal patsiendile transporti haiglast väljakirjutamise korral.

Mida saate Teie teha, et visiit EMO-sse kulgeks ladusalt?
Võtke kaasa isikut tõendav dokument, võimalusel eelnevate uuringute andmed, haigusloo väljavõtted ning nimekiri tarvitatavatest ravimitest. EMO-sse sisenemisel võtke järjekorraautomaadist järjekorranumber. Teavitage kindlasti õde või arsti, kui teil on esinenud allergiaid, olete rase või toidate rinnaga. Palume suhtuda mõistvalt, kui Teie ooteaeg osakonnas venib pikemaks, kui olite arvanud. Kui Teie terviseprobleem ei ole EMO-s käsitletav, antakse Teile soovitused kuhu pöörduda, et oma probleemile lahendus leida.

Kontaktandmed
Erakorralise meditsiini osakonna juhataja on dr Markko Jalas, telefon: 331 1070.
Erakorralise meditsiini osakonna õendusjuht on Katrin Piirsoo, telefon: 331 1072.
Aadress: Ilmajaama 12 (Ahtme linnaosa), Kohtla-Järve.
EMO registratuuri telefon: 331 1074.

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo