Austatud kodulehe külastajad!

Sõltuvalt küsimuse sisust tuleb vasakust menüüst valida:

  • ESITA KÜSIMUS haiglat puudutavatel üldistel teemadel, mis ei nõua küsija isiku tuvastamist
  • TEABENÕUE seoses konkreetse inimese (haiguslooga vms) küsimuses, mis puudutab delikaatseid isikuandmeid

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo