Tudengile

D97 DSC4516Ida-Viru Keskhaigla oli 2020.a seisuga tööandjaks 1300-le inimesele,

kellest arste on 220.

Meditsiinilise personali seas moodustavad suurima grupi Tartu Ülikooli, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lõpetajad. Ühtlasti on haigla nende kõrgkoolide, aga näiteks ka Viru Jalaväepataljoni rühma parameedikute praktikabaasiks.

Haigla tugistruktuurides töötavad väga erinevate erialade inimesed, mistõttu siin on võimalik praktiseerida ka teistel erialadel ning erialast sõltumata panna enda töösuhtele Ida-Viru Keskhaiglas alus just praktika baasil.

Arstiõppetudengitele, residentidele

Kalendriaasta jooksul on IVKH valmis olema praktikabaasiks kuni 10 arstitudengile.

Pidevalt kasvavas ja arenevas SA Ida-Viru Keskhaiglas on kaasaegsed tingimused õppetööks kogenud juhendajate käe all kõigil kliinilistel erialadel, mis on vajalikud arstiõppe praktika läbimisel.

Praktikakoha taotlemisel lähtu ülikoolipoolsest korraldusest.
Täpsustavat infot haigla võimaluste kohta olla Sinu praktikabaasiks küsi praktikakoordinaatorilt:

Tuuli Truupõld
Administratiivspetsialist
331 1876; 514 5657

IVKH tasustab arstiõppe tudengi praktikat haigla juhatuse poolt kehtestatud määras lepingu alusel 15 töötunni ulatuses. Lisaks võib praktika ajal käsunduslepingu alusel töötada täiendavalt nii praktika erialal kui praktikatsükli väliselt.

Arst-residentide ametikohtade arvu määrab iga kliinik vastavalt oma võimalustele struktuuriüksuste lõikes.

Residentuuritsükli sooritamise aluseks on SA Ida-Viru Keskhaigla ja Tartu Ülikooli vahel sõlmitud leping arst-residentide nimekirja arvatud isikute ettenähtud praktilise koolituse läbiviimiseks baasasutuses.

Residentuuritsükli sooritamine lepi kokku vastava kliiniku juhatajaga või haigla ülemarstiga.

Arst-residendiga sõlmitakse tähtajaline tööleping töökoormusega 40 töötundi nädalas. Töö tasustamine toimub vastavalt kokkuleppele Tartu Ülikooliga.

Residentuuribaasina oleme tunnustatud järgmistel erialadel:
- anestesioloogia ja intensiivravi
- erakorraline meditsiin
- infektsioonhaigused
- radioloogia
- sisehaigused
- üldkirurgia
- valuravi
- ortopeedia
- silmahaigused
- pulmonoloogia ja tuberkuloos
- neuroloogia
- laboratoorne meditsiin

Vajadusel aitame Sind majutuskoha leidmisel.
Majutuskulu hüvitatakse igakuiselt 150 € ulatusel kuludokumentide alusel.
Majutuskulude kompenseerimise küsimustes on võimalik praktikaperioodi ajal pöörduda aadressile , tel 331 1136

Haigla tagab Sulle meditsiiniliseks tegevuseks vajalikud töö- ja isikukaitsevahendid ning haigla logoga tööriided.

Täpsem info ülemarstilt:

dr Pille Letjuka
tel: 331 1003
e-post:

Õenduse ja hooldaja praktika

Täpsem info haigla õenduse- ja patsiendikogemuse juhilt:

Ksenia Verhovskaja 
tel 331 1083
e-post:

Teised erialad

Täpsem info kliiniku või teenistuse juhi kaudu

Üldine kontakt

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo