Uudised

22.02.2018 - Laboriteenistuse infopäev toimub ruumis H5059 (Kohtla-Järve polikliiniku saal).

31.03.2016 - S. Mihhailovi ettekanne ja selle trükitav versioon Eesti Laborimeditsiini Ühingu koosolekul.

18.02.2016Laboriteenistuse infopäev toimub ruumis H5059 (Kohtla-Järve polikliiniku saal).

22.10.2015Laboriteenistuse infopäev toimub ruumis H5059 (Kohtla-Järve polikliiniku saal).

01.10.2015 - Laboriteenistuses lõpetas uuringute teostamist: paratsetamool plasmas (P4-Paracet), vankomütsiini tippkontsentratsioon plasmas (P4-Vanco (peak)), digoksiin plasmas (P4-Digox). Uuendatud saatekiri asub SIIN.

29.05.2015 - Laboriteenistuses on võimalik määrata ravimseire uuringuid: paratsetamool plasmas (P4-Paracet), benzodiasepiinid plasmas (P4-Benzo), vankomütsiini tippkontsentratsioon plasmas (P4-Vanco (peak)), digoksiin plasmas (P4-Digox). Vastav saatekiri asub SIIN.

19.02.2015Laboriteenistuse infopäev toimub ruumis H5059 (Kohtla-Järve polikliiniku saal). 

19.02.2015 - Sõltuvusained uriinis (U-Narco) uuringu metoodika on muutunud. Preanalüütika nõudmised ja saatekiri jääb samaks. Uue metoodika infoleht asub SIIN.

04.02.2015 - gripi A,B ja RS viiruste diagnostika muutus. Uuringuid hakatakse teostamaPCR-meetodil, mis on tundlikum ja spetsiifilisem kui praeguseni  kasutatav immuunkromatograafia. Proovivõtuks vajalikud  spetsiaalsed tampoonid on võimalik saada laborist (tel 95 111). Uue metoodika kirjeldus asub SIIN. Proovivõtu instruktsioonid asuvad SIIN.

04.02.2015 - C.difficile määramise algoritmi muutus: hakkame kinnitama toksigeense tüve olemasolu PCR-meetodiga. Uuendatud algoritm on SIIN. Uue metoodika kirjeldus asub SIIN.

26.01.2015 - Uuendatud Cito! uuringud ja uuringute paneelid saatekiri asub SIIN.

08.01.2015 - Uuendatud tasuliste uuringute saatekiri asub SIIN. Uuendatud tasuliste allergia uuringute saatekiri asub SIIN.

08.01.2015 - Uuendatud verevõtu kabinettide asukohad ja lahtiolekuajad asuvad SIIN.

07.01.2015 - Uuendatud laboriteenistuse uuringute hinnakiri asub SIIN.

Detsember 2014 - Uuringute nimetused ja lühendid on uuendatud vastavalt Eesti Laborimeditsiini Ühingu Terminoloogia töörühma soovitustele.

14.11.2014 - Kliinilise keemia vastuste kommentaarid sisaldavad detailsemat infot proovis esinevate segavate tegurite ja nende mõju kohta.

22.10.2014 - Laboriteenistus väljastab hinnangulisi  osmolaalsuse väärtusi plasmas (P4-Osmol calc) juhul, kui samast materjalist on tellitud glükoos, uurea ja naatrium. Osmolaalsust ei ole vaja eraldi tellida. Kalkuleeritud parameeter arvestab ka EtOH kontsentratsiooniga, juhul kui see on tellitud samast matarjalist. Analüüs on TASUTA (kood V1100) ja tulemus väljastatakse AINULT siis, kui osmolaalsus on kõrgenenud. Teistel juhtudel vastus tellijatele ei edestata. Rohkem infot  osmolaalsuse kohta leiate SIIT.  

01.10.2014 - Muutus materjali kogumises P-ACTH, P-Ren, P-Aldo/P-ReninS,P-Cort jaoks. Detailsem info on SIIN

Oktoober 2014 - Toimub lõplik üleminek Li-hep geeliga katsutite peale kliinilises keemias ja immunoloogias. Palume edaspidi tellida katsuteid aktuaalsetes saatekirjades märgitud info alusel. Uuendatud proovivõtu katsutite järgekord asub SIIN. Laboriteenistus võtab vastu endistes katsutites toodud proove laovaru või katsuti kehtivusaja lõppemiseni.

20.09.2014 - SA IVKH laboriteenistus korraldab Eesti Bioanalüütikute Ühingu koolituse Kohtla-Järvel. Ürituse detailsem info asub SIIN.

08.09.2014 - Proovivõtukabinettide lahtiolekuajad on muutunud. Detailsem info asub SIIN.

29.08.2014 - Laboriteenistuse infopäev õdedele. Ürituse detailsem info asub SIIN.

21-23.08.2014 - SA IVKH Laboriteenistus korraldab Eesti Laborimeditsiini Ühingu Suvekooli Remnikul. Ürituse detailsem info asub SIIN.

12.08.2014 - Aktuaalne laboriteenistuse uuringute hinnakiri sai serverile pandud.

18.07.2014 - Laboriteenistuse uuringute register sai uuendatud. Kehtiv versioon on leitav SIIT.

27.05.2014 - Laboriteenistuses on võimalik määrata uusi üksikallergeene: papagoi suled (S2-IgE E91), Ascaris (S2-IgE P1). Uuendatud Alleergia uuringute saatekiri on kättesaadav SIIN.

27.05.2014Glükeeritud hemoglobiini (B1-HbA1c) vastused esitatakse nii mmol/mol kui ka keskmise hinnatud glükoosi kontsentratsioonina (eAG, mmol/l). Rahvusvaheliste diabeedi organisatsioonide arvamusel selline vastuse esitamine on arusaadavam nii patsientidele kui arstidele. Detailsem seletus on kättesaadav SIIN.

09.05.2014 - Laboriteenistuses on võimalik määrata mükobakterite samastamist, Rifampitsiin-tundlikkust rögast (Sp-GeneXpert panel) ning enteroviiruste RNA liikvorist. Uuendatud Nakkustekitajate uuringute saatekiri on kättesaadav SIIT.

07.05.2014 - CD4/8 uuringud hakatakse teostama kabinetis G2002.

02.05.2014 - Laboriteenistuses on võimalik määrata kõrgtundlikku c-reaktiivset valku (P-CRP-hs). Vastav saatekiri on kättesaadav SIIN.

25.04.2014 - Hüübimisanalüsaatorid said liidestatud Haigla infosüsteemiga, mis lihtsustab ja kiirendab vastuste kättesaadavust.

11.04.2014 - Laboriteenistuse infopäev õdedele. Ajakava on kättesaadav SIIN.

20.03.2014 - Alates käesolevast nädalast on võimalik  laboriteenistuse molekulaardiagnostika laborist tellida gripi RNA paneeli (koosneb A-, A H1N1- ning B gripi alamtüübist: Nose-Influenza A, B, A H1N1 RNA (panel)). Uuringute tellimisel palume eelnevalt konsulteerida dr Nikitinaga. Saatekiri on leitav SIIT.

21.02.2014 - Laboriteenistus väljastab seerumi või plasma kreatiniini (P4-Crea) tulemustega ka hinnagulise globulaarfiltratsiooni kiiruse (eGfR, ml/min/1,73m2). Vastus on tasuta.

07.02.2014 - Laboriteenistuses toimub üleminek uutele analüsaatoritele kliinilises keemias. Üleminekuga kaasneb testide referentsväärtuste muutus. Uus platvorm on identne Tartu Ülikooli Kliinikumi Ühendlaboris kasutatavaga ning Te saate kasutada nende infolehtedes olevat infot. Ülemineku järgselt  on pankrease amülaasi (S2-Amyl-P) asemel üldine amülaas (P4-Amyl) ning mõnede uuringute referentsväärtused on oluliselt muutunud (näiteks lipaasi (P4-Lip) korral varem 73-393 U/l, ülemineku järgselt  13-60 U/l). Meenutame, et seni kasutuses olnud analüsaatoritel  saadud tulemused ei ole otseselt võrreldavad uute tulemustega ja neid ei saa kasutada dünaamika hindamiseks.

Kõik analüüse saab teostada nii plasmast (Li-hep, rohelise korgiga katsuti) kui ka seerumist (punase korgiga katsuti).

Laboriteenistuses ei saa teostada valveajal (16:00-08:00, nädalavahetustel ja riiklikel pühadel) uuringuid, mis ei ole Cito! ja valveuuringute registris.

Laboriteenistus lõpetab SA Ida Viru Keskhaigla tellijatepoolse soovi puudumise tõttu paberkandjal vastuste väljastamise.

Uute ja vanade analüsaatorite võrdlus: Roche Cobas ja Siemens Immulite ning Siemens Dimension platvormi referentsväärtuste võrdlus.

07.01.2014 - Laboriteenistuses toimub immunoloogiliste uuringute teostamisel üleminek uutele analüsaatoritele.  Üleminekuga kaasneb testide referentsväärtuste muutus. Uus platvorm on identne Tartu Ülikooli Kliinikumi Ühendlaboris kasutatavaga ning Te saate kasutada nende infolehtedes olevat  infot. Kõige olulisem muudatus on troponiini I (P4-cTnI) asendamine kõrgtundliku troponiin T-ga (P4-cTnT-hs). Sellega kaasneb infarkti diferentsiaaldiagnostika muutus. Meenutame, et vana platvormi peal saadud tulemused ei ole otseselt võrreldavad uute tulemustega ja neid ei saa kasutada dünaamika hindamiseks. Kõik analüüse saab teostada nii plasmast (Li-hep, rohelise korgiga katsuti) kui ka seerumist (punase korgiga katsuti).

Uute ja vanade analüsaatorite võrdlus: Roche Cobas ja Siemens Immulite ning Siemens Dimension platvormi referentsväärtuste võrdlus.

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo