Taastusravi- ja õendusabikliinik

Taastusravi- ja õendusabikliinik asub Kohtla-Järvel Järve linnaosas, aadressil Ravi 10b.

Kliiniku juhataja (lapsehoolduspuhkusel) - Eveli Tamm, tel 339 5100; arst-konsultant - Olga Hainatskaja, tel. 339 5176

Juhataja KT - Alla Umantseva, tel 331 1265
Õendusjuht - Olga Prants, tel 339 5102
Vastutav õde - Irina Vassiljeva, tel 339 5144
Kliiniku sekretär - Aljona Kuusmaa, tel 331 1284

 Taastus- ja hooldusravikliiniku töö eesmärgid:

• Kõrgekvaliteediliste tervishoiuteenuste ja sotsiaalteenuste osutamine, mis vastavad selle teenuse osutamise ajal kehtivatele nõuetele, seal hulgas kutse- ja erialastele nõuetele, olemasolevatele ressurssidele ning patsiendi tervise seisundi vajadustele ja rahulolule.

• Inimeste tervise ja elukvaliteedi toetamine;

• Koostöö teiste tervishoiuasutustega;

• Erialase kompetentsuse hoidmine rahvusvaheliselt aktsepteeritaval tasemel.

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo