Sisekliinik

Sisekliinik asub Kohtla-Järvel Ahtme linnaosas aadressil Ilmajaama 14. Tuberkuloosiravi (statsionaarne) toimub Kohtla-Järvel Järve linnaosas, aadressil Torujõe 3.

Sisekliiniku juhataja on dr Natalia Nikitina, telefon: 331 1255, e-post: send mail

Sisekliiniku õendusjuht on Maie Türkson, telefon: 331 1864, e-post: send mail

Sisekliiniku sekretär on Nadežda Miškins, telefon: 331 1868, e-post: send mail

Sisekliiniku töö eesmärgid:

 • Kõrgekvaliteedilise eriarstiabi osutamine kõigil sisekliiniku erialadel kaasaegsete diagnoosimise ja ravi printsiipide alusel;
 • Inimeste tervise ja elukvaliteedi toetamine;
 • Koostöö teiste tervishoiuasutustega;
 • Erialase kompetentsuse hoidmine rahvusvaheliselt aktsepteeritaval tasemel.

 Sisekliiniku osakonnad

Arstlikud struktuuriüksused:

 • sisehaigused;
 • neuroloogia;
 • kardioloogia;
 • pulmonoloogia ja tuberkuloos;
 • nakkushaigused;
 • dermatoveneroloogia;
 • endokrinoloogia;
 • nefroloogia;
 • reumatoloogia;
 • lastepsühhiaatria.

Ühendatud arstlik ja õendusosakond:

 • funktsionaaldiagnostika.

Õendusosakonnad:

 • I sisehaiguste osakond;
 • II sisehaiguste osakond;
 • nakkushaiguste osakond;
 • tuberkuloosiosakond.
SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo