Hea tulevane tudeng! Sel sügisel saad õppida bioanalüütikuks Ida-Viru Keskhaiglas.

Anna Topkina bioanalüütik

Laboriteenistuse bioanalüütik Anna Topkina

Sügisel algab bioanalüütikute väljaõpe Ida-Virumaal

Selle aasta sügisel hakkavad Ida-Viru Keskhaigla ja Tartu Tervishoiu Kõrgkool välja õpetama bioanalüütikuid Ida-Virumaal. Kokku avatakse 14 õppekohta, nendest on 10 tasuta ja 4 tasulist kohta. Tegemist on rakenduskõrghariduse distantsõppega, mille nominaalkestus on 3,5 aastat. Õppetöö hõlmab teooriat ja praktikume. Teooriaõpe on üsna paindlik – suurt rõhku pannakse videoõppele ja elektroonsetele õppematerjalidele. Praktikume sooritatakse laborites kohapeal ning need põhinevad rühmatööl. Radiograafia ja bioanalüütiku osakonna juhataja Zinaida Läänelaidi sõnul on Ida-Viru Keskhaiglas bioanalüütiku praktiliste kogemuste saamiseks väga head tingimused. „Praktika oluline pool on anda kogemus reaalse töökeskkonna tingimustes, mis loob tudengitele kõik eelised bioanalüütikute tööspetsiifika paremaks mõistmiseks. IVKHs ei ole mitte õppeklassid, vaid igapäevaselt töötavad laborid, kus tudengid õpivad kasutama eriseadmeid, tegema uuringuid, töötama koos teiste erialade spetsialistidega“, sõnas Läänelaid.

Ida-Viru Keskhaigla laboriteenistuse direktor Urmas Tiivoja ja kvaliteedijuht Sergei Mihhailov täiendasid, et IVKH laboriteenistuse osalemine praktikabaasina annab võimaluse õppepraktikat läbi viia Eesti uuema töökeskkonna ja kaasaegsete seadmetega varustatud keskhaigla laboris. „Osalemine selles projektis on tõsine väljakutse keskhaiglale ja laboriteenistusele, samas see annab ainulaadse võimaluse osaleda tulevaste kolleegide erialaseks tööks ettevalmistamisel. Kaasaegne õpikeskkond kindlasti motiveerib pärast lõpetamist asuma tööle Ida-Viru Keskhaiglas“.

Laboriteenistuse bioanalüütiku Anna Topkina sõnul (pildil) on bioanalüütika õppeprogramm väga nutikas valik, millega on keeruline mööda panna, kui Sind paeluvad loodusained, tervishoid ja kiire töölesaamise võimalused. "Bioanalüütikute järele on kogu riigis väga suur nõudlus ja selle eriala omandamise järgselt on Sulle töökoht sisuliselt tagatud. See eriala sobib hästi ka neile inimestele, kes tahavad töötada tervishoiuvaldkonnas, aga verbaalsetele kontaktidele patsiendiga eelistavad rohkem eriseadmetega tööd ja analüüside tegemist".

Õenduse ja patsiendikogemuse juht Ksenia Verhovskaja lisas, et bioanalüütiku regionaalse õpe kaasaegne õpikäsitlus on kohalikule õppijale mugav, kuna võimaldab tänu paindlikule õppekorraldusele omandada kõrgharidust oma kodukohast lahkumata. „Uue eriala lisandumine annab oma kodukohas õppida soovivatele noortele rohkem valikuvõimalusi ning rohkem kohalikke noori jääb Ida-Virumaale elama ja töötama. Praktiliste oskuste omandamine keskhaigla laborites annab õppuritele eelise juba õpingute alguses siduda end haigla keskkonnaga ning tutvuda tulevase tööeluga. Samuti on see Ida-Viru Keskhaigla jaoks suurepärane võimalus panustada rohkem oma tulevaste töötajate väljaõppesse ning koolitada pädevaid erialaspetsialiste“, resümeeris ta.