Bariaatriline kirurgia meie haiglas

3. aprillil tegid Dr. Jaak Lind ja dr. Rutti Soomets Ida-Viru Keskhaiglas esimese bariaatrilise operatsiooni.

Arenenud maailmas on rasvumisega seotud probleemid muutumas üheks tervishoiu tõsiseimaks lahendust vajavaks teemaks. Bariaatriline kirurgia on tänapäeval sisuliselt ainuke tõhus ja kestvat toimet andev raskekujulise rasvumise ravimeetod.

Kirurgilise ravi näidustuseks on kehamassi indeks üle 40 kg/m2 või keha-massi indeks üle 35 kg/m2 koos rasvumisega seotud kaasuva haigusega. Lisaks märkimisväärsele kaalulangusele leevendavad bariaatrilised operatsioonid ka rasvumisega seotud kaasuvate haiguste – II tüüpi diabeet, hüpertoonia, uneapnoe, düslipideemiad jt – kulgu või isegi soodustavad paranemist.

Patsiendid vajavad pärast operatsiooni mikroelementide ja vitamiinide asendusravi ning nende seisundit tuleb eluaeg jälgida. Adekvaatse käsitluse korral on tulemuseks elukvaliteedi paranemine ning eluea pikenemine.

Dr. Jaak Lind: Tänaseks on bariaatrilise kirurgia nn „kuld-standardiks“ kombineeritud meetodid. Nii ka Ida-Viru Keskhaigla kirurgiakliinikus, kus valikmeetodina on kasutusel gastric bypass (kombineeritud meetod, mille puhul mao ülaosa läbistamise teel tekitatakse uus väike magu. Sellest juhitakse toit peensoole keskossa), üksikutel juhtudel lõplikuks raviks ettevalmistav vertikaalne resektsioon. Kuna tegemist on suhteliselt keeruka ja aeganõudva operatsiooniga, oleme otsustanud esialgu piirduda ühe operatsiooniga nädalas. Hiljem on plaanis operatsioonide arvu suurendada. Esialgu on järjekorrad paarikuused, kuid igal vastuvõtul näen ka mõnd bariaatriliseks operatsiooniks sobivat patsienti. Olulisena pean vajalikuks märkida, et bariaatriline kirurgia ei ole kosmeetika, vaid tõsise haiguse kirurgiline ravi, paranevad lisaks vähenenud kehakaalule ka vererõhu ja veresuhkru näitajad.

Bariaatriline kirurgia Eestis. Esimene laparaskoopiline bariaatriline operatsioon Eestis tehti 2005. aastal Põhja-Eesti Regionaalhaiglas (PERH). 2011. aasta lõpuks on opereeritud kokku üle 1000 patsiendi, viimastel aastatel on tehtud üle 200 operatsiooni aastas. Operatsioone on tehtud TÜ Kliinikumis, PERHis, Ida-Tallinna Keskhaiglas ja Lääne-Tallinna Keskhaiglas. Ligi 100% operatsioonidest on tehtud laparaskoopiliselt. 
                                                                                                                                                                                                                                                                               
Lisainfot bariaatrilisest kirurgiast leiad siit:
http://www.kergemaks.ee/public/31273.html

Dr. Jaak Lind

Dr. Jaak Lind