Rehabilitatsioon

Täiendavalt on patsiendil SA Ida-Viru Keskhaiglas võimalus saada rehabilitatsiooniteenuseid. Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist.
Põhjalikum info on Sotsiaalkindlustusameti veebileheküljel: www.ensib.ee  

Pakume järgmiseid rehabilitatsiooniteenuseid

  • rehabilitatsiooniplaani koostamine ja täitmise juhendamine;
  • rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas märgitud teenuste saamine;
  • rehabilitatsiooniplaani koostamine ja täitmise juhendamise teenus, mis on vajalik puude raskusastme määramiseks. 

Kehtiva rehabilitatsioonplaani ja suunamiskirja alusel võib klient saada koordinaatori, taastusarsti, füsioterapeudi, sotsiaaltöötaja, psühholoogi, logopeedi teenust (Loe edasi)

SA Ida-Viru Keskhaigla osutab rehabilitatsiooniteenust ambulatoorselt ainult Kohtla-Järve Polikliiniku hoones järgmistele sihtgruppidele:

  • puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 ja 21 lg 2 tähenduses lapsed kuni 18. eluaastani;
  • puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 ja 21 lg 2 tähenduses 18-aastased ja vanemad isikud.

Statsionaarsele taastusravi osakonna baasil:

  • puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 ja 21 lg 2 tähenduses 18-aastased ja vanemad isikud.

Rehabilitatsiooniteenust isiku asukohas hetkel ei osutata.

 

Haiglas viibimine ja toitlustamine kliendile on tasuta kehtiva rehabilitatsiooniplaani ja suunamiskirja alusel. Kõrvalabi ja hooldamise vajavat inimest teenindab meie poolt pakutav hooldusõde, hooldusteenuse osuatakse tasuta.
Taastusravi osakonnas statsionaarsel ravil on olemas sissepääs liikumispuudega sh ratastoolis liikuvale inimestele: koridorid lubavad liikuda ratastoolis, palatid on avarad, ukse lävesid ei ole, teraapiaruumidesse on lihtne sissepääs, olemas kaldtee ja lift.
Ambulatoorsel ravil raskustega liikuda liikumispuudega sh ratastoolis olevate inimestele. Uksteel on olemas kõrged läved, aga ruumidel on võimalus  liikuda ratastoolides jne. Olemas kaldtee ja lift.

 

Rehabilitatsioonimeeskonna koosseis:
Valentina Blankina - arst
Eveli Tamm - füsioterapeut
Ljubov Ananjeva - füsioterapeut
Anna Boitsenko - füsioterapeut
Liia Simm - füsioterapeut
Jelena Maletina - logopeed, eripedagoog
Rimma Junolainen - logopeed
Nadežda Raku - psühholoog
Jelena Trahhatšjova - psühholoog
Oleg Ananjev - sotsiaaltöötaja
Olga Prants - õde
Larissa Korotkihh - õde
Jekaterina Trubkina - rehabilitatsiooniteenuse koordinaator

 

Rehabilitatsiooniteenuste puudutavate küsimustega palun pöörduge taastusravi osakonnas asuvasse kabinetti D1037 (Kohtla-Järve Järve linnaosa polikliinik, I korrus).
Vastuvõtuajad:
Teisipäev 10:00-12:00
Reede 11:00-13:00
Kaasa on vaja võtta SAATEKIRI Pensioniametist ja REHABILITATSIOONIPLAAN!

Rehabilitatsiooniteenusele registreerumine toimub telefonil 33 95 106 (E-R kell 08:00-16:00, rehabilitatsiooniteenuse koordinaator).

 

Ühistranspordiga tulijale:
Jõhvi poolt tulles peatuvad bussid nr: 28; 29; 77; 43 "Prestone kaubamaja" peatuses.
Jõhvi poole minevad bussid nr: 28; 29; 77; 43 peatuvad "Prestone kaubamaja" vastas peatuses.
Autoga tulija saab parkida Kohtla-Järve polikliiniku hoone või statsionaarse hoone ees olevas parklas. 

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo