IVKH valiti 2021. aasta ettevõtlus– ja karjääriõppe mentoriks

Alevtina Uustalu tänukirjaga

Ida-Viru Keskhaigla valiti Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt korraldataval konkursil „Edu ja Tegu“ aasta ettevõtlus- ja karjääriõppe mentoriks.

Keskhaigla esitas konkursile Jõhvi Riigigümnaasium, mille õpilastele oleme aastast 2016 korraldanud valikainet „Meditsiin ja tervishoiu alused“. Valikaine kolme kursuse raames pakub IVKH õpilastele võimalust õppida meditsiiniga seotud aineid kodu lähedal, innustades seeläbi õpilasi jätkama meditsiiniõpinguid pärast gümnaasiumi lõpetamist. Õpilastele korraldatakse loenguid, seminare, õppekäike ja praktikapäevi ning kaasatakse neid erinevatel haigla üritustel.

Koostöös Jõhvi Gümnaasiumiga arendasime selle kooli gümnasistidele välja valikainemooduli „Meditsiin ja tervishoiualused“

Valikaine korraldamisel teevad koostööd Jõhvi Gümnaasium, Ida-Viru Keskhaigla ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkool. Kolme aasta peale jaotatud programmi jagub palju põnevat.
Esimese aasta baaskursuse käigus antakse õpilastele üldteadmisi Eesti tervishoiusüsteemist, arstikutsest, meditsiinieetikast, õendus- ja hooldustööst, radioloogilistest uuringutest ja laborimeditsiinist. Teisel aastal on rõhk arstlikel erialadel. Räägime kirurgiast, sisehaigustest, anestesioloogiast, erakorralisest meditsiinist, nakkushaigustest. Esimesed kaks kursust lõppevad praktikumidega. Esimesel aastal toimub haigete põetuspraktika, mille jooksul on õpilastel võimalus olla abiks meie õendus- ja hoolduspersonalile. Teise aastal pakume noortele vaatluspraktikat haigla erinevates osakondades. Nii esimese kui teise õppeaasta lõpus osalevad õpilased silmaringi avardatavatel õppekäikudel. Lõpuklassis pakutaval kolmandal kursusel osalevad enim motiveeritud õpilased. Kursuse fookus on anda abiturientidele keskhaigla tööst veel sisukam ülevaade ja võimalus osaleda üritustel, näiteks doonoripäeval, töövarjupäeval, lisakoolituspäevadel ja karjäärinädalal.

Koostöö on olnud edukas

Selle õppeprojekti raames alustasime koostööd Jõhvi Gümnaasiumiga viis aastat tagasi, 2016. aastal. Tollel ajal olid Ida-Virumaa haridusmaastikul üsna tagasihoidlikud võimalused tutvustada kooliõpilastele tervishoiuvaldkonda, äratada nende huvi arsti- või õendusõppe vastu kõrgkoolides ja pakkuda võimalust omandada spetsiifilisemaid meditsiiniteadmisi oma kodukandis.
Alevtina Uustalu (pildil): „Tänu meie tihedale koostööle Jõhvi Gümnaasiumi ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga saame populariseerida meditsiiniõpet Ida-Virumaa noorte seas ja anda neile teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi, et õpilastel tekiks soov omandada meditsiinilist haridust ja tulla pärast meile tööle“.

Sellel ja järgmisel õppeaastal keskendume valikaine sisu arendamisele ning võimalustele pakkuda noortele rohkem praktilist tegevust

Covid-olukord ei võimalda kõiki plaane ja ideid teostada, kuid valikaine populaarsus Jõhvi Gümnaasiumi õpilaste seas annab indu edaspidiseks ning kaalume võimalust teha koostööd ka teiste meie piirkonna gümnaasiumidega.

(Põhineb intervjuul ülemarsti kantselei administratiivspetsialisti Tuuli Truupõlluga)