SA Tartu Ülikooli Kliinikum hakkab SA Ida-Viru Keskhaiglas osutama keemiaravi

PRESSITEADE
21.09.2018

SA Tartu Ülikooli Kliinikum hakkab SA Ida-Viru Keskhaiglas osutama keemiaravi

Ida-Viru piirkonna vähihaiged saavad nüüdsest tänu kliinikumi toele keemiaravi kodule lähedal.

Tartu Ülikooli Kliinikumi arstid – nii hematoloogid kui onkoloogid - nõustavad patsiente kasvajate medikamentoosse ravi läbiviimiseks Ida-Viru Keskhaiglas neljal päeval nädalas. Vähiravi on kombineeritud, koosnedes sageli kirurgilisest, kiiritus- ja keemiaravist. Pahaloomulise kasvaja diagnoosi kinnitamiseks vajalikud uuringud tehakse edaspidi kas Ida-Viru Keskhaiglas või Kliinikumis, sõltuvalt probleemist, patsiendi seisundist ja diagnostikavõimalustest. Pahaloomuliste kasvajate raviotsused langetab alati konsiilium Tartu Ülikooli Kliinikumis. Kirurgiline ravi ning kiiritusravi on Ida-Viru piirkonnas elavatele patsientidele edaspidigi Tartus, kuid keemiaravi kuurid tehakse nüüdsest Ida-Viru Keskhaiglas. Keemiaravi kestvus on patsientidel, olenevalt haigusest, väga erinev. Teatud paikmete korral võib keemiaravi kesta pea aasta, mõne paikme puhul veelgi kauem.

Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimehe Urmas Siiguri sõnul on see hea näide kahe haigla koostööst: „Vähktõbi on kurnav ning selle ravi on kombineeritud ning sageli ka pikaaegne. Nüüd saame kergendada Ida-Virumaa patsientide koormavat raviprotsessi, tuues selle ambulatoorse osa nende elukohale lähemale,“ lisas Siigur.

Kliinikum toob ravi elukohale lähemale hinnanguliselt sadadele Ida-Virumaa patsientidele. Näiteks eelmisel aastal käis kliinikumis ambulatoorsel ravil enam kui 220 inimest kokku pea 1300-l korral.

Kliinikumi hematoloogia-onkoloogiakliiniku juhataja dr Peeter Padriku sõnul on tegemist olulise sammuga vähiravi arendamisel patsiendikesksemaks. „Uus rakendatav töökorraldus võimaldab patsientidel saada ravi kodule lähemal, samas säilitades ülikoolihaigla ravikvaliteedi ja seotuse kasvajate multidistiplinaarse diagnostika ja raviprotsessiga. Väga oluline on sealjuures ka kliinikumi ja Ida-Viru Keskhaigla hea koostöö,“ lisas dr Padrik.

Ida-Viru Keskhaigla ravijuht Aime Keis on vähidiagnoosiga Ida-Virumaa patsientidele keemiaravi lähemale toomise üle väga rõõmus: “Mul on väga hea meel, et lõpuks saab teoks keemiaravi osutamise alustamine Ida-Virumaal. Olen seda projekti vedanud ja juba mitu aastat tagasi öelnud, et keemiaravi saab Ida-Virumaa elanikele teoks. Tänan südamest Kliinikumi eesotsas Urmas Siiguri ja Peeter Padrikuga. Nad on usaldanud meie haiglas töötavaid inimesi ja uskunud, et saame hakkama. Ja me saamegi. Ei olnud raske leida inimesi, kes hakkavad tegelema Ida-Viru Keskhaiglas keemiaravi osutamisega.”

Kaasaegne onkoloogia on väga kõrgelt spetsialiseerunud, sestap on väikeses riigis otstarbekas hoida eriala kompetentsi koos. Eestis on vähiravi kompetentsikeskused koondunud Tartusse ja Tallinnasse. Piirkondliku haigla ja keskhaigla koostööprojekt tähendabki kompetentsi jagamist. Keemiaravi läbiviimiseks rajas Ida-Viru Keskhaigla spetsiaalse lahustamiskeskuse, kus valmistatakse spetsiaalsed onkoloogilised ravimid tagades ümbritseva keskkonna kaitse.

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo